23:14:51  06 Temmuz 2015 Pazartesi
Sevgiliye tazminat hakkı doğdu

Borçlar Kanunu’nda ilginç düzenleme...

08 Ocak 2011 Cumartesi, 09:52:41

En ilginç hediyeler Tabikide.com'da

Sevgiliye tazminat hakkı doğdu

Borçlar Kanunu tasarısı yaklaşık 2 aydır süren çalışmanın ardından TBMM adalet Komisyonu’ndan geçti. 649 maddelik tasarı kiracı-evsahibi ilişkisinden borçlu-alacaklı ilişkisine kadar birçok konuyu düzenliyor. Yasayla vatandaşlara tek taraflı banka sözleşmelerine karşı koruma getirilirken, ekonomik kriz gibi olağanüstü dönemlerde tüm sözleşmelerin yenilenmesi hükmü kesinlik kazandı. Yasayla kuma veya sevgiliye tazminat hakkı da yasaya girmiş oldu. Buna göre hakim, sadece ölüm halinde değil, ağır bedensel zararlarda da zarar görenin yakınlarına manevi tazminat ödenmesine karar verebilecek.

‘Zarar gören veya ölenin ailesi’ ile sınırlı olan haksız fiilden doğan manevi tazminatın kapsamını genişleten tasarıya göre, ‘ağır bedensel zarar veya ölüm halinde, zarar görenin veya ölenin yakınlarına da manevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilecek.

Yargıtay içtihatlarının bulunduğu bu konunun kanuna girmesiyle, beraber olup aralarında resmi nikah olmayanların, nişanlı ve sevgililerin tazminat istemleri, yasal dayanağa kavuşmuş olacak. Ayrıca yasayla birlikte hiçbir sosyal güvenceden yararlanamayacak durumda olan, uğradığı zararın giderilmesi için acil parasal desteğe ihtiyaç duyanlara, ‘geçici ödeme’ yapılabilmesinin önü açıldı. Buna göre zarar görenin açtığı davanın kısmen veya tamamen kabulüne karar verilirse, zarar verenin (davalı) yaptığı geçici ödemeler, tazminattan indirilecek.
 

Etiketler


Türkiye Haritası